ZDVÍHACIE ZARIADENIA 2018-05-09T16:30:51+02:00
zvíhacie zariadenia

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava vyhradených zdvíhacích zariadení:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie
  • Rozširovacie školenie
  • Aktualizačná odborná príprava

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE