PRACOVNÉ PLOŠINY 2019-06-26T23:55:45+02:00
pracovné plošiny

PRACOVNÉ PLOŠINY

Základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava obsluhy pracovných plošín:

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Rozširovací kurz
 • Opakované školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov)

 • aktuálny doklad o absolvovaní – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov)

 • zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál
 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

DRUH ŠKOLENIA

 • Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m na podvozku skupiny A,
  ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE