PRÁCE VO VÝŠKACH 2018-05-09T16:31:25+02:00
práce vo výškach

PRÁCE VO VÝŠKACH

Základné a opakované (teoretické) školenia PV bez pomoci horolezeckej a speleologickej techniky:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie

PONUKA

  • získanie školenia PV
  • vystavenie preukazu v prípade potreby
  • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
  • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti každý 1 roky

PERIÓDY

  • periodické opakované školenie minimálne 1 x 12 mesiacov

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE