PILČÍK 2018-05-09T16:30:15+02:00
pilčík

PILČÍK

ŠKOLENIE OBSLUHY RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL

Základné a opakované školenia a aktualizačná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva a obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva pozostávajú z teórie aj praktickej časti:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz
  • Opakované školenie
  • Aktualizačná odborná príprava

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE