OBSLUHA VZV 2018-05-09T16:29:03+02:00
vysokozdvižné vozíky

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Kurz na obsluhu VZV a NZV obsahuje teoretickú časť a praktické jazdy na viacerých typoch vozíkov:

Kurz na obsluhu motorových vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov môže absolvovať osoba

 • staršia ako 18 rokov
 • zdravotne spôsobilá na obsluhu motorových vozíkov

Kurz realizujeme v našom školiacom stredisku prípadne u objednávateľa.
Výstupom z kurzu je európsky preukaz uznávaný a akceptovaný v celej EU.

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz na VZV – všetky typy motorových vozíkov, ak nemáte žiadny alebo platný preukaz obsluhy
 • Rozširovací kurz na VZV – všetky typy motorových vozíkov, ak máte platný preukaz a chcete rozšíriť rozsah preukazu
 • Opakované školenie – je potrebné absolvovať v perióde minimálne 1 x 24 mesiacov
 • Aktualizačná odborná príprava – je potrebné ju absolvovať v perióde 1 x 5 rokov ( v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)

PREČO ABSOLVOVAŤ KURZ U NÁS

 • je vhodný pre mužov aj ženy
 • individuálne prispôsobujeme požiadavkám
 • inštruktori sú odborne spôsobilý s dlhoročnými skúsenosťami
 • vždy dobrá cena
 • disponujeme vlastnými MV
 • platba je možná prevodom aj v hotovosti
 • vydanie preukazu pri ukončení kurzu
 • školiaca miestnosť s občerstvením a WiFi

PODMIENKY PRIHLÁSENIA SA NA KURZ OBSLUHY MV

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok maximálne 6 mesiacov starý.
 • Aktuálna fotografia rozmer 3 x 3,5 cm ( je možnosť odfotiť Vás aj pri školení)

TRIEDA MV

 • trieda I. – elektrické vozíky trieda
 • trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

DRUH MV

 • A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D – vysokozdvižné ručne vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým vedením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do nosnosti 5 t
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou nad 5 t (povinné vodičské oprávnenie!)
 • G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou
 • Z – špeciálne

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE