LESNÉ STROJE 2019-06-26T23:59:45+02:00
lesné stroje a zariadenia

LESNÉ STROJE A ZARIADENIA

Základné a opakované školenia a aktualizačná odborná príprava pre BOZP so všetkými lesníckymi strojmi a zariadeniami:

ROZDELENIE KURZOV

  • Základný kurz 
  • Opakované školenie
  • Aktualizačná odborná príprava

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

LETÁK PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE