index 2019-09-28T14:12:15+02:00

EXPRESNE

Postupujeme promptne, aby ste rekvalifikačný kurz cez RE-PAS v našom školiacom stredisku absolvovali čo najskôr

 BEZPLATNE

Ak spĺňate kritériá pre RE-PAS, máte
zo strany ÚPSVaR nárok na financovanie príspevku na rekvalifikáciu v plnej sume

PLNOHODNOTNE

Poskytujeme akreditované kurzy, ktoré Vám zaistia plnohodnotnú kvalifikáciu a zvýšia šancu získať zamestnanie